Ocena ryzyka zawodowego Nauczyciel

49,00

Opis

Proponowana przez nas karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela obejmuje szczegółowy opis jego obowiązków i wykonywanych czynności oraz charakterystykę zagrożeń związanych z codzienną pracą w danej placówce oświatowej. Dzięki temu ułatwia wdrożenie procedur, które im zapobiegają – zapraszamy do zamawiania dokumentacji.

Opis stanowiska – nauczyciel

Główny obowiązek tego specjalisty to przekazywanie wiedzy, jednak zakres powierzonych mu zadań jest zdecydowanie szerszy. Pedagog zajmuje się przygotowywaniem materiałów dydaktycznych i przekazywaniem informacji określonych przez program, sprawuje opiekę nad uczniami, prowadzi dokumentację i ma wiele innych zadań.

Ocena ryzyka zawodowego w pracy, jaką wykonuje nauczyciel, dotyczy najczęściej zagrożeń związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówkach oświatowych. Mogą to być więc np. urazy, upadki, poślizgnięcia się, wypadki zaistniałe podczas używania akcesoriów dydaktycznych czy środków biologicznych bądź chemicznych. Typowe w tej pracy są także niebezpieczeństwa związane z nadmiernym stresem czy hałasem.

Opis zawartości pakietu z kartą oceny ryzyka zawodowego

Karta określa zagrożenia związane z realizowaniem obowiązków edukacyjnych i umożliwia opracowanie planu oraz dokładnych działań profilaktycznych czy wdrożenie środków mających zapobiegać wystąpieniu niepożądanych sytuacji. Profesjonalnie opracowana ocena ryzyka zawodowego nauczyciela daje pracodawcy podstawy do stworzenia optymalnych warunków pracy i wyeliminowania różnych, związanych z nią zagrożeń.

Przykładowe zadania na stanowisku nauczyciela

Pracownik ten zobowiązany jest do prowadzenia zajęć lekcyjnych, podczas których przekazuje uczniom wiedzę. Pedagog, może sprawować także funkcję opiekuna klasy, odpowiadając za sprawy organizacyjne grupy i zajmując się kwestiami wychowawczymi. Oprócz tego ocena ryzyka zawodowego nauczyciela powinna obejmować fakt prowadzenia dodatkowych zajęć, konsultacji z rodzicami oraz uczestnictwa w wycieczkach szkolnych.

Typowe zadania pedagoga to:

  • planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych,
  • realizacja podstaw programowej,
  • analiza postępów w nauce uczniów i rozliczenia z jej efektów.

100%

Zadowolonych Klientów.

Płatność

Akceptujemy płatność przelem tradycyjnym oraz przelewem online.

Darmowa Dostawa

Na terenie całej Polski od zakupów powyżej 150zł