Oceny Ryzyka Zawodowego z aktualizacją COVID-19 dla ponad 2000 stanowisk pracy Dostępne od ręki
Oceny Ryzyka Zawodowego z aktualizacją COVID-19 dla ponad 2000 stanowisk pracy

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy – co to jest?

Polega ona na badaniu różnymi metodami wszystkich aspektów pracy w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia mogą wystąpić w środowisku pracy. Pod uwagę bierze się szkodliwe skutki, powodujące np. urazy lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego ma być odpowiedzią na pytanie, czy ewentualne niebezpieczeństwa da się wyeliminować, a jeżeli nie, to jakie działania należy podjąć w celu ich ograniczenia.

Stosowaną kartę, dostępną również przez internet, tworzy się według określonego schematu:

 1. Uzyskanie informacji, które są wymagane do przeprowadzenia analizy ryzyka zawodowego:
  • jakie są stanowiska, kto na nich realizuje obowiązki służbowe (młodociani, niepełnosprawni itd.), ich zakres, wykorzystywany sprzęt,
  • występujące na nich czynniki niebezpieczne i szkodliwe.
 2. Identyfikacja zagrożeń oraz ich określenie dla każdego miejsca pracy.
 3. Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków, chorób na danym stanowisku oraz wagi ich następstw.
 4. Ustalenie działań, które mogą eliminować lub ograniczać ryzyko zawodowe:
  • w pierwszej kolejności zaczyna się od największych zagrożeń, aby zastosowanie środków ochrony indywidualnej było działaniem ostatecznym,
  • weryfikacja, czy obecnie podejmowane czynności są odpowiednie,
  • konsultacja wyników oceny z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz poinformowanie o nich,
  • dobór wyposażenia, materiałów, jak również organizacji pracy odpowiednich do możliwości psychofizycznych osób zatrudnianych,
  • wdrożenie zalecanych działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynników szkodliwych oraz sprawdzenie ich skuteczności,
  • ewentualna korekta pierwotnie ustalonych czynności.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, dostępna także przez internet, powinna zawierać też datę oraz podpis osoby, która ją przeprowadziła.

Dla każdego stanowiska musi być więc stworzona karta, charakteryzująca je oraz zawierająca informacje dotyczące m.in.:

 • zakresu obowiązków,
 • wykorzystywanych materiałów, narzędzi i maszyny,
 • czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, jakie występują,
 • informacji dotyczącej kryteriów akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowanego,
 • zalecanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Oprócz tego w tej dokumentacji muszą znaleźć się wyniki oceny czynników szkodliwych dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia w środowisku pracy. Równie istotnym jej punktem są zalecenia dotyczące monitorowania czynników szkodliwych oraz wskazania w zakresie zastosowania ewentualnych środków profilaktycznych.

W każdej chwili z naszą pomocą można błyskawicznie rozszerzyć zakres dokumentacji, jeśli zajdzie taka potrzeba ze strony pracodawcy. Stworzona karta powinna być bowiem tak opracowana, aby stanowiła punkt odniesienia do kolejnych wymaganych ocen ryzyka zawodowego.

Ponadto, gdy przy jej sporządzaniu korzystano z danych pochodzących z innych źródeł np. na temat wartości stężeń czynników środowiska pracy, to należy zamieścić odnośniki do nich.

Zamów błyskawiczną ocenę ryzyka zawodowego

Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów BHP. Co więcej, jeśli dojdzie do wypadku, a on tego wcześniej nie uczynił i nie miał w swoim zakładzie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, będzie zobowiązany do wypłaty świadczeń z tego tytułu. Warto więc mieć to na uwadze i jak najwcześniej postarać się o taką kartę oraz przeszkolić osoby zatrudnione.

Jeśli potrzebujesz pilnie takiego dokumentu, możliwa jest błyskawiczna ocena ryzyka zawodowego przez internet! Otrzymasz ją od nas, ponieważ od wielu lat specjalizujemy się w przygotowywaniu tego rodzaju dokumentacji dla wielu branż. Na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę oraz dane, jakie powinny znaleźć się w kartach analiz zagrożeń. Dzięki temu będziesz miał niezbędne informacje w zakresie tego, co może spowodować:

 • złe samopoczucie,
 • chorobę,
 • wypadek
pracownika w Twojej firmie.

Dajemy Ci gwarancję prawidłowe sporządzonej, dostępnej w internecie dokumentacji dla każdego stanowiska: stacjonarnego, niestacjonarnego oraz prac wykonywanych na co dzień, jak również realizowanych okazjonalnie. Koszt opracowania zależy od m.in. warunków panujących na nim oraz czynników niebezpiecznych.

Aby wykonać dla Ciebie błyskawiczną ocenę czynników szkodliwych, którą pobierzesz przez internet, potrzebujemy zaledwie kilku dni roboczych. Do jej przygotowania korzystamy z różnych dostępnych metod, a pod uwagę bierzemy prawdopodobieństwo zdarzenia, rozmiar skutków powodowanych przez zagrożenie i stopień narażenia pracownika.

Jeśli zależy Ci na czasie i rzetelnej dokumentacji, skontaktuj się z nami. Zamów błyskawiczną ocenę ryzyka zawodowego przez internet!

10% Zniżki *
na pierwsze zakupy

Zacznij zakupy już teraz

 • Błyskawiczna obsługa
 • Płatności online
Zacznij zakupy
* dla zakupów powyżej 100 zł

100%

Zadowolonych Klientów.

Darmowa Dostawa

Na terenie całej Polski od zakupów powyżej 150zł

Płatność

Akceptujemy płatność przelem tradycyjnym oraz przelewem online.

Kim jesteśmy?
O ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Dlaczego my?

Zaufali nam: