Obsługa Klienta

Kategoria skupiająca karty oceny ryzyka zawodowego dla zawodów związanych z bezpośrednią obsługą Klienta, zarówno telefonicznie jak i w biurach.