Ocena ryzyka zawodowego Lekarz

49,00

Opis

Zadania wykonywane przez lekarza związane są przede wszystkim z jego specjalizacją i dlatego mogą być bardzo zróżnicowane. Oferowana przez nas karta oceny ryzyka zawodowego zawiera szczegółowo opracowane listy wykonywanych zadań i określa zagrożenia oraz wskazuje odpowiednie kroki mające na celu eliminację tych szkodliwych czynników i niebezpieczeństw. Przygotowujemy ją pod kątem konkretnych warunków pracy tego specjalisty.

Opis stanowiska – lekarz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarz to pracownik ochrony zdrowia, którego głównym zadaniem jest realizowanie świadczeń medycznych oraz opieka nad pacjentami. Do obowiązków medyków należy przede wszystkim wykonywanie badań, przeprowadzanie wywiadów diagnostycznych i leczenie chorych. Ocena ryzyka zawodowego w głównej mierze skupia się na zagrożeniach fizycznych wynikających z bezpośredniego kontaktu z chorymi, niebezpiecznymi substancjami, lekami, krwią, wydzielinami i patogenami. Oprócz tego osoba na omawianym stanowisku zajmuje się też obsługą urządzeń diagnostycznych i systemów informatycznych, a ponadto ma do czynienia z wieloma akcesoriami i przyrządami operacyjnymi. Jest narażona m.in. na czynniki chemiczne i biologiczne, skaleczenia, zakażenia, promieniowanie, stres, a nawet agresję ze strony pacjentów.

Zawartość pakietu z kartą oceny ryzyka zawodowego

Oferowana karta, w której znajduje się ocena ryzyka zawodowego specjalisty, jakim jest lekarz, została przygotowana na podstawie obowiązujących przepisów i zgodnie z wymogami BHP. W dokumencie znajduje się m.in. bardzo szczegółowy opis stanowiska pracy medyka wraz z uwzględnieniem jego obowiązków, wykorzystywanych narzędzi i pełnionych funkcji. Obejmuje on również spis zagrożeń charakterystycznych dla danego stanowiska oraz wykaz środków stosowanych z myślą o ich wyeliminowaniu bądź zminimalizowaniu.

Przykładowe zadania lekarzy

Specjalista ten może świadczyć takie usługi medyczne, jak:

  • diagnozowanie pacjentów,
  • przeprowadzanie badań,
  • wydawanie orzeczeń lekarskich oraz recept,
  • pełnienie dyżurów w szpitalu.

Do zadań lekarza należy też przeprowadzanie operacji i zabiegów zgodnych z określoną specjalizacją. Wielu medyków zajmuje się ponadto pracą naukową i pełni funkcje kierownicze w różnych placówkach ochrony zdrowia.

100%

Zadowolonych Klientów.

Płatność

Akceptujemy płatność przelem tradycyjnym oraz przelewem online.

Darmowa Dostawa

Na terenie całej Polski od zakupów powyżej 150zł